MyTopPix | Hillcrest (Idaho Falls) @ Brighton - Men's Basketball - 12/2/2016