MyTopPix | Hillcrest (Idaho Falls) @ Brighton - Girls Basketball - 12/2/2016